NLF

facebook iconliten

Tjenester

  • Innland- og utenlandstransport
  • Stykkgods
  • Partigods
  • Distribusjon
  • Containertransport
  • Tipptransport
  • Krantransport
  • SpesialtransportAlt innen transport

Våre kunder har mange ulike behov.

Det betyr at vi må ha like stor spennvidde i våre tjenester.

Derfor påtar vi oss alt fra mindre vareleveranser med budbil,

til transport av større konstruksjoner i betong og stål.

Vi har løsningen på dine transportbehov!

 

Alle typer gods betjenes med egne biler eller gjennom megling med faste samarbeidspartnere.

Foruten transporttjenester i vårt nærområde, utfører vi ulike typer oppdrag over hele Norge og i Sverige.

 

Vi tilbyr ikke bare de beste transportløsningene - vi er også kundens viktigste transportrådgiver.

Vår ambisjon er å bidra til å gjøre din bedrift mer effektiv og lønnsom. I nært samarbeid deg som kunde,

finner vi frem til optimale løsninger tilpasset dine behov og krav.
fmvmedia.no